Skip to content
Noutăți Platforma DA

Noutăți

ANDREI NĂSTASE: ÎMI DORESC FOARTE MULT CA OAMENII ORAȘULUI SĂ ÎNȚELEAGĂ CĂ FĂRĂ FINANȚARE EXTERNĂ VOM GOSPODĂRII ÎN CONTINUARE DOAR SĂRĂCIE!

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, președintele Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, candidatul Blocului ACUM la șefia capitalei a vorbit despre soluțiile sale pentru rezolvarea problemelor din mun. Chișinău.

T.: Domnule Andrei Năstase, au rămas zile numărate până la bătălia decisivă pentru Chișinău. Pentru a lua o decizie corectă fiecare locuitor al capitalei ar trebui să cunoască foarte bine ofertele candidaților. Vă propunem să vă referiți la oferta dvs și să ne spuneți câte ceva despre viziunea strategică de dezvoltare a municipiului Chișinău.

A.N.: Strategia de dezvoltare a municipiului nostru există încă din Campania din 2018, iar acum este și mai detaliată datorită fortificării, aprofundării relațiilor noastre cu echipele experților de peste Prut și a colaborării continue cu aceștia. Mai mult, ținând cont de faptul obiectivele mele, creșterea calității vieții și a bunăstării sociale, sunt principalele obiective pe care o comunitate dorește să le atingă, am utilizat niște sisteme de indicatori pentru măsurarea calității vieții, iar datele rezultate ȋn urma unei cercetări au stat la baza identificării și elaborării politicilor publice, la baza propunerii unor proiecte și programe pentru municipiul Chișinău. Astfel am reușit să cuprindem și din perspectiva științifică diverse aspecte, domenii strategice preliminare pe care să punem accentual preferențial.

T.: Probabil, oricum, una dintre prerogative va fi dezvoltarea comunității în funcție de cerințele oamenilor, nu? Ați luat în considerație doleanțele lor?

A.N.: În primul rând am făcut asta! Dincolo de discursuri de campanie, de confruntări sterile inclusive geopolitice, de lustruiri de imagine ale candidaților, de tot apanajul superficial al „luptelor” electorale, întâlnirile cu oamenii sunt singura activitate care cu adevărat mă mobilizează și mă motivează să candidez. Datorită discuțiilor cu ei, împreună cu echipa mea am reușit să identificăm exact direcțiile de dezvoltare ale orașului nostru pe care le-am inclus în programul meu pentru Chișinău. Vă dau un exemplu: ce vom face pentru a soluționa problemele legate de aspectele sociale ale creșterii noii generații. Astfel, vom acționa pe mai multe direcții precum: amenajarea curților și dotarea acestora cu terenuri de joacă și sport pentru copii; dezvoltarea unui sistem eficient și transparent pentru ocuparea locurilor în grădinițe și scoli; dezvoltarea și stimularea construcțiilor sociale, în special a grădinițelor și școlilor în toate sectoarele municipiului Chișinău și suburbii; extinderea numărului de grădinițe reieșind din numărul real al populației în fiecare sector al municipiului Chișinău; implementarea unui sistem nominal de suport continuu a familiilor cu mulți copii; elaborarea și implementarea unui program social de suport pentru copii noi născuți în Chișinău; instituirea unui parteneriat public-privat sau crearea unei întreprinderi municipale pentru asigurarea alimentării sănătoase și calitative a copiilor în școli; instituirea unui mecanism de control continuu asupra calității alimentelor servite copiilor în instituțiile din sistemul educațional; perfecționarea și transparentizarea procesului de achiziții publice pentru necesitățile în produse alimentare şi consumabile a instituțiilor preșcolare.

T.: Aspectele sociale la care vă referiți vor include și soluționarea problemelor familiilor socialmente vulnerabile? Ce prevede programul dvs. pentru acestea?

A.N.: Vă răspund punctual și mă voi referi la familiile social vulnerabile, inclusiv la orfelinate, invalizi și pensionari. Pentru aceste categorii de chișinăuieni am prevăzut următoarele: susținerea activității centrelor de plasare a copiilor orfani sau din familiile social vulnerabile; reingineria sistemului de înlesniri la călătoriile în transportul public pentru copii, studenți, invalizi și pensionari prin eficientizarea acestuia și extinderea numărului de beneficiari; ajutorarea cu resurse financiare și diversificarea susținerii persoanelor social-vulnerabile în perioada rece a anului; implementarea unui sistem de compensare și atenuare a șocurilor de la majorarea tarifelor pentru utilitățile publice (energia electrică, gaze naturale, energia termică, transport, etc.) pentru persoanele social vulnerabile și nevoiașe; implementarea unui sistem individual de contracarare a cerșitului pe străzi prin examinarea acestui fenomen și găsirea unor soluții individuale și/sau sistemice; dezvoltarea unor mecanisme și instrumente instituționale incluzive și participative pentru dezvoltarea orașului nostru; dezvoltarea unui set de indicatori ai calității vieții și serviciilor care să fie urmăriți/monitorizați constant de echipa mea; inventarierea ascensoarelor și a stării tehnice a acestora și elaborarea unui program de modernizare și mentenanță periodică a acestora în baza unui parteneriat cu producătorii autohtoni din domeniu; acordarea unor compensatii financiare pentru familiile social-vulnerabile și altele.

T.: Creșterea calității actului de guvernare, a calității serviciilor oferite și integrarea acestora într-un pachet complet este un domeniu la care se referă aproape toți candidații la funcția de primar al capitalei. În ce măsură o faceți dvs.?  

A.N.: Eu consider că acest aspect rămâne a fi unul dintre cele mai importante, căci oamenii trebuie să simtă că primăria lucrează pentru ei și nu invers. Pentru asta vom recurge la dezvoltarea unor strategii coerente în zona de e-guvernare; la reducerea numărului de servicii prestate contra plată populației și mediului de afaceri din municipiul Chișinău. De asemenea vom elabora și implementa un sistem transparent de comercializare și dare în locațiune a terenurilor pentru construcții; vom implementa pe larg principiul ghișeului unic pentru orice tip de document eliberat oamenilor sau reprezentanților businessului;  vom reglementa strict procedurile interne pentru eliminarea fenomenelor de corupție; vom atesta funcționarii publici și vom implementa un sistem de verificare a integrității funcționarilor publici din primărie și îi vom disponibiliza pe cei fără integritate deplină. Vom diagnostica și optimiza business procesele din primăria Chișinăului și preturi pentru simplificarea acestora și eliminarea proceselor inutile; vom implementa o platformă interactivă de comunicare cu cetățenii (semnalizarea problemelor și eventualelor soluții).

T.: Întotdeauna în discursurile dvs v-ați referit la adoptarea și asumarea unei strategii de dezvoltare a orașului și crearea unei identități a acestuia. Ați putea să detalizați? La ce vă referiți când vorbiți despre identitatea urbană a Chișinăului?

A.N.: În primul rând mă refer la necesitatea stringentă a revizuirii și aprobării Planului General de Urbanizare a municipiului Chișinău. Dar este nevoie și de introducerea unui moratoriu la eliberarea autorizațiilor de urbanism, de verificarea minuțioasă și profesională a celor deja eliberate și, după caz, de lansarea procedurilor legale pentru retragere/suspendare/anulare a lor, precum și de inventarierea și crearea registrului patrimoniului Chișinăului cu evidența strictă a mișcării acestuia. Am creat deja o viziune integrată și a unor mecanisme de interacțiune instituțională în ceea ce privește dezvoltarea urbană și planificarea spațială a municipiului Chișinău. Pe lângă toate acestea este necesară impunerea respectării cu strictețe a planurilor urbanistice, corelarea acestora cu strategia de dezvoltare locală; eficientizarea activității întreprinderilor de gestionare a spațiului locativ; implementarea unui sistem de monitorizare a activității acestora cu indicatori de performanță; elaborarea unui plan de amplasare a unităților de comerț ambulant și stradal; autorizarea acestora în baza unor criterii bine definite și pe principii transparente și nediscriminatorii;  asumarea unui parteneriat strategic cu societatea civilă și mediul academic din Chișinău la gestionarea activelor și proprietății publice municipale; gestionarea și valorizarea comunitară coerentă și unitară a resurselor cultural-istorice ale orașului. Da, și cred că e necesar, în contextul acesta să fie instituite linii telefonice fierbinţi pentru semnalarea unor eventuale abuzuri admise de către funcţionarii municipali, crearea unor platforme și aplicații on-line pentru diseminarea informațiilor și deciziilor CMC, dar și pentru consultarea opiniei cetăţenilor. Pe lângă aceste acțiuni concrete este nevoie de revizuirea sistemului de taxe locale prin simplificarea si eficientizarea acestuia; de crearea capacităților instituționale pentru interacționarea cu structurile europene și autoritățile locale din alte țări, dar și pentru elaborarea proiectelor de asistență tehnică și financiară pentru oameni și infrastructura critică din municipiului Chișinău. Vom implementa un sistem de luare a deciziilor în baza analizei comparative, evaluare a riscurilor și analizei bazate pe cost-beneficiu și SWOT, identificare a problemelor strategice cheie, definire de strategii sectoriale și propuneri de programe operaționale.

T.: Orașul Chișinău are nevoie de o relansare economică și inovativă pentru a deveni o capitală eminamente europeană. Aveți soluții pentru redresarea situației în acest sens?

A.N.: Da. Altfel nu se poate. Elaborarea unui program de dezvoltare economică a municipiului Chișinău și a suburbiilor acestuia și stimularea creșterii numărului locurilor de muncă bine plătite este unul dintre pilonii cei mai importanți ai programului meu pentru Chișinău. Haideți să vă dau câteva repere, căci este vorba de lucruri concrete și pe înțelesul tuturor. Ce vom face pentru ca orașul nostru să devină un oraș cu adevărat european, sigur și prosper? Vom expertiza și diagnostica toate clădirile sub aspect seismologic și al eficienței energetice și vom elabora un program pentru termoficare și sporire a confortului clădirilor de utilitate publică și a blocurilor de locuit, lucruri pe care le vom propune spre finanțare din fonduri europene sau de la partenerii de dezvoltare BERD, BI, Banca Mondială și alții. De asemenea vom pune mare accent pe creșterea competitivității economiei municipiului Chișinău și a creșterii calității vieții în oraș. Vom face acest lucru prin valorificarea potențialului oferit de patrimoniu; dezvoltarea și susținerea proiectelor private de dezvoltare a parcurilor industriale și zonelor economice libere; implementarea conceptului de clusterizare a economiei locale și crearea centrelor de inovație și inteligență; utilizarea noilor tehnologii ca parte integrată a dezvoltării comunității; stimularea politicilor axate pe inovație și transfer tehnologic în sectorul public și privat; stimularea industriilor cu potențial creativ, în special a parcurilor IT.

T.: Veți transparentiza cheltuielile bugetare ale mun. Chișinău? Este o mare problemă eficiența acestor cheltuieli, toată lumea cunoaște acest lucru!

A.N.: Nu numai că le vom face absolut transparente, ci vom face totul pentru a le optimiza și vom consolida la maxim veniturile prin extinderea bazei impozabile și implementarea responsabilității sociale în mediul de business! Intenționăm să facem și alte lucruri importante în acest sens: crearea unei hărți interactive cu proiecte investiționale propuse pentru participare pentru investitorii privați din țară sau din străinătate, inclusiv conceptele de proiecte de parteneriat public-privat pentru dezvoltarea diferitor elemente de infrastructură critică pentru municipiului Chișinău; dezvoltarea unor programe pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii din capitală, dar și a diferitor incubatoare și centre pentru lansarea de afaceri; elaborarea unei viziuni strategice de lungă durată pentru dezvoltarea urbană prin apariția unor sectoare noi și planificarea spațială a municipiului Chișinău și a suburbiilor.

T.: O mare problemă desprinsă din mesajele chișinăuienilor este infrastructura cu toate aspectele legate de aceasta…

A.N.: Cunosc acest lucru, sunt și eu un locuitor al capitalei care resimte din plin aceste probleme. Știu sigur că de mare ajutor vor fi următoarele: implementarea graduală a unui sistem inteligent pentru parcările publice; modernizarea infrastructurii rutiere a municipiului Chișinău și a drumurilor care leagă suburbiile prin alocarea de fonduri suplimentare pentru mentenanță a drumurilor din bugetul municipal dar și din surse consistente surse externe; implementarea unor soluții imediate și de lungă durată pentru redresarea situației din cadrul sistemului de canalizare și epurare a apelor reziduale. Apropo, voi dispune categoric efectuarea unui audit extern al acțiunilor/inacțiunilor managementului superior al ÎM Apă-Canal Chișinău pentru perioada 2017-2019 și vom elabora un program de dezvoltare și modernizare a rețelei de apă și canalizare în municipiul Chișinău și suburbii prin atragerea partenerilor de dezvoltare la fiinanțarea acestor investiții pe termen lung. De asemenea este foarte important să îmbunătățim, să eficientizăm și să consolidăm capacitățile întreprinderilor municipale responsabile de întreținerea drumurilor, în special în perioada rece a anului, să asigurăm reparații capitale a cca 200 km de drumuri intravilane pe an; în zonele și pe străzile cu pericol sporit de inundații să găsim soluții optime și eficiente pentru redresarea situației și evitarea acestor riscuri pentru oameni.

T.: V-aș ruga să vă referii mai pe larg asupra aspectelor legate de mediu, de conceptul unui oraș verde și sănătos.

A.N.: Am prioritizat dezvoltarea și implementarea unui program concret, exhaustiv, de gestionare a deșeurilor din municipiul Chișinău cu prevederea contractării resurselor financiare suplimentare. Acum despre programele de mediu: implementarea unor parteneriate în domeniu axate pe cele mai bune practici ale capitalelor țărilor europene se vor baza pe dezvoltarea unor politici coerente de mediu, inclusiv curățarea și păstrarea ecosistemului râului Bâc; reabilitarea grădinii Botanice după înghețurile din 2017 și elaborarea unui program de mentenanță sustenabilă a acesteia; amenajarea parcurilor din sectoarele mun. Chișinău și crearea zonelor de agrement moderne și bine responsabilizate, inclusiv lacurile Ghidighici, Sculeni şi Râșcani, Vadul-lui-Vodă etc.; extinderea străzilor pietonale, inclusiv în sectoarele orașului Chișinău; dotarea parcurilor și străzilor cu piste specializate pentru bicicliști; promovarea activităților sportive locale și internaționale pentru promovarea modului sănătos de viață și multe altele. De altfel, ne-am gândit și la asigurarea tuturor locuitorilor mun. Chișinău și a suburbiilor cu apă potabilă centralizată calitativă și cu acces necondiționat la serviciile de canalizare. Pentru un aspect estetic remarcabil și pentru un mediu sănătos de viață cotidiană vom mai face și alte lucruri cum ar fi asigurarea curăţeniei străzilor prin îmbunătăţirea managementului și dotarea pe potrivă a întreprinderilor municipale responsabile pentru prestarea serviciilor de salubrizare şi evacuarea la timp a deşeurilor menajere din localităţile municipiului; amenajarea adecvată a parcurilor, spaţiilor verzi şi zonelor acvatice de pe teritoriul municipiului, inclusiv prin asigurarea implicarii populaţiei în acest proces. Evident, este nevoie și de susținerea și accelerarea reformelor în sectorul sănătății în scopul de a spori eficiența, calitatea și accesibilitatea acestuia, inclusiv pentru persoanele defavorizate și pentru comunitățile îndepărtate și izolate;  intensificarea eforturilor pentru a reduce plățile informale, inclusiv prin intermediul unor sisteme corespunzătoare de gestiune și de control.

T.: Revin la conceptul unei capitale europene. Dvs chiar credeți că e posibil să atragem turiști la Chișinău nu doar de Ziua Vinului?

A.N.: Da, evident! Mă doare și pe mine această singură preferință a străinilor și nu ei sunt de vină. Pur și simplu orașul nostru, cu toate problemele sale, nu este pus în valoare și nu se face nimic sau prea puțin  pentru a redresa situația! Inventarierea și punerea în valoare și în circuitul turistic a clădirilor istorice şi de patrimoniu din mun. Chișinău este stringentă! Vom relua neapărat procesul de reparare a fațadelor clădirilor publice prin atragerea fondurilor europene de dezvoltare și conservare a patrimoniului, a valorilor nationale; vom instala iluminatul architectural al clădirilor publice și private de pe principalele artere stradale; vom dezvolta o rețea de străzi pietonale și vom revitaliza centrul istoric. Va trebui să introducem Chișinăul în circuitele turistice și culturale europene; să asigurăm accesul la evenimente culturale prin crearea unei platforme electronice on-line pentru cetățeni; să susținem teatrele naționale și cele municipale amplasate în municipiul Chișinău etc.

T.: Sunt foarte multe de făcut în Chișinău, iar resursele financiare sunt limitate. Veți reuși să accesați suficiente resurse financiare externe pentru a duce la bun sfârșit tot ce vă propuneți?

A.N.: Vă asigur că am o echipă profesionistă și resurse externe. Și mai presus de toate am siguranța că toată expertiza profesionistă a României va fi pusă la dispoziția chișinăuienilor. Am lucrat mai mult de un an pentru a-mi convinge partenerii de dezvoltare să aibă încredere în mine și echipa mea. Astăzi spun tuturor că am reușit! Sunt singurul, alături de toți colegii mei din Blocul ACUM, care are capacitatea de a finanța corect proiectul pe care îl propun oamenilor. Nu există nici un fel de altă variantă de dezvoltare pentru Chișinău decât finanțarea românescă și europeană. Iată de ce spun tuturor celor pe care-i îndemn să iasă pe 3 noiembrie la vot că trebuie să decidă în favoarea candidatului care își poate finanța corect programul pentru Chișinău. Adevărul trebuie spus înainte de alegeri. Asta fac și îmi doresc foarte mult ca oamenii orașului să înțeleagă că fără finanțare externă vom gospodării în continuare doar sărăcie.

Contacte Platforma DA

Suntem întotdeauna gata pentru a vă ajuta și a răspunde la întrebările dumneavoastă

Email
Adresa

Republica Moldova, Chișinău, str. Columna, nr. 135

Social media

ADERĂ LA PARTID

Trimite-ne o cerere pentru a adera la partidul nostru Platforma DA
    logo Aelevate