Skip to content
Noutăți Platforma DA

Noutăți

INTERVIU/Andrei Năstase: Vom crea o echipă puternică care să eficientizeze activitatea Primăriei astfel încât aceasta să devină o instituţie transparentă, bine administrată şi fără corupţie

Interviu cu liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.

– Domnule Năstase, aş vrea să vă întreb ce urmează să faceţi la Primărie timp de un an. Cum veţi reuşi realizarea angajamentelor asumate?

Andrei Năstase: Noi tratăm campania electorală pentru capitală sub două aspecte. În primul rând, este vorba de acţiunile pe care Primarul general le va întreprinde într-un context mai dificil, şi anume existenţa unei majorităţi ”multicolore” în Consiliul Municipal, precum şi perioada scurtă de un an până la alegerile locale la termen din 2019. În acelaşi timp, vreau să menţionez că în 2019, după ce vom pune bazele unor reforme importante, vom merge în alegeri pentru un nou mandat de primar pe 4 ani, solicitând de la locuitori majoritatea în Consiliul municipal pentru a implementa programul nostru de dezvoltare şi modernizare a capitalei după standardele lumii civilizate. Încrederea oamenilor e fundamentală pentru noi.

În acest context specific, noi vom pune în aplicare atribuţiile Primarului general în baza prevederilor Legii nr.136 din 17.06.2016 privind statutul municipiului Chişinău.

– Domnule Năstase, credeţi că prerogativele legale ale primarului sunt suficiente pentru realizarea mandatului?

Andrei Năstase: Da, şi mai contează şi ceea ce mă caracterizează, ca om, că cetăţean, activist civic sau preşedinte al Platformei DA – activitatea în echipă pe proiecte de lungă durată.

Orice speculaţie a oponenţilor mei că aş merge la primărie doar pentru această bucată de mandat rămasă după hărţuirea primarului Chirtoacă, este un fals şi le probează neputinţa lor de a ne opri.

Respectând legea, pe baza principiilor de integritate, profesionalism şi meritocraţie, vom crea o echipă puternică, care să asigure promovarea unor proiecte eficiente în vederea dezvoltării municipiului Chişinău şi de creştere a calităţii vieţii, sub toate aspectele. Această echipă va fi promovată în mai multe structuri ale Primăriei, bunăoară la nivel de viceprimari, cu delegarea clară a atribuţiilor, la nivelul cabinetului Primarului general, pretorilor, vicepretorilor; la nivel de subdiviziuni ale primăriei (direcţii generale, direcţii, servicii etc), după caz, în cadrul serviciilor publice, instituţiilor publice municipale, întreprinderile municipale. În acelaşi timp, trebuie de menţionat un element important: noi nu vom face „epurări administrative” cu scopul de a politiza instituţia. Unele schimbări care vor avea loc, vor fi realizate strict în scopul eficientizării managementului Primăriei, iar oamenii promovaţi vor fi selectaţi pe criteriile integrităţii, profesionalismului şi meritocraţiei. Pe de altă parte, funcţionarii oneşti şi eficienţi din cadrul administraţiei publice municipale vor fi menţinuţi şi chiar promovaţi în funcţii şi remuneraţi în dependenţă de performanţă.

A doua direcţie de activitate va fi colaborarea instituţională cu Consiliul Municipal Chişinău în interesul chişinăuienilor. Pentru realizarea acestui obiectiv, vom convoca şedinţele ordinare, extraordinare ale Consiliului municipal de fiecare dată când este nevoie, venind cu propuneri pentru examinare ce ţin de administrarea municipiului în interesul locuitorilor, care vor fi incluse în ordinea de zi cu prioritate.

Vom încerca să avem o relaţie corectă cu această instituţie. Dacă, însă majoritatea „multicoloră” în Consiliu va încerca să boicoteze activitatea primarului, nu vom avea altă soluţie decât să facem uz de atribuţiile primarului care sunt destul de mari. Sperăm însă în discernământul aleşilor locali şi o conlucrare în beneficiul chişinăuienilor.

A treia direcţie de activitate va fi realizarea unei analize funcţionale care va cuprinde evaluarea eficienţei activităţilor tuturor subdiviziunilor administraţiei publice municipale, precum şi a serviciilor şi instituţiilor publice municipale.
În rezultatul acestei analize, vom propune un plan de modernizare a Primăriei care va include un mecanism mai eficient de organizare a subdiviziunilor, a serviciilor publice municipale, program de digitalizare a serviciilor, debirocratizarea având ca abordare optimizarea numărului de funcţionari, în paralel cu majorarea salariilor acestora, etc. Vom ajusta regulamentele subdiviziunilor cu înlăturarea dublării funcţiilor şi sporirea responsabilităţii pentru executarea clară a competenţelor.

Obiectivul final al acestui proces va fi să eficientizăm activitatea Primăriei astfel încât aceasta să devină o instituţie transparentă, bine administrată şi fără corupţie.

În ceea ce priveşte transparenţa Primăriei, vom asigura accesul cetăţenilor la procesul decizional. Vom asigura organizarea dezbaterilor publice pe proiectele de interes municipal.

A patra direcţie de activitate va consta în asigurarea organizării unui amplu audit la întreprinderile municipale pentru ca ulterior să asigurăm un management performant al acestora.

A cincea direcţie de activitate va consta în asigurarea unui management riguros în scopul de a restabili ordinea în Capitală. Aici mă refer la iniţierea procesului de inventariere complexă a bunurilor municipiului, în special a fondului funciar municipal, la contestarea tuturor tranzacţiilor funciare ilegale, efectuate anterior, dar şi la rezolvarea problemei construcţiilor ilegale, care conform unor estimări sunt la peste 2000 de cazuri.

– Domnule Năstase, aţi declarat recent că colegii Dumneavoastră lucrează la un Program electoral pe care urmează, în curând sa-l prezentaţi pentru dezbateri?

Andrei Năstase: Aşa este. Împreună cu colegii mei elaborăm un proiect de program pe care îl vom prezenta în curând publicului, altor experţi şi activişti civici pentru a-l supune dezbaterii publice. Vom colecta în urma acestor discuţii publice, cele mai bune idei pe care le vom utiliza în administraţie.

Programul nostru va fi constituit din câteva compartimente. În prima parte, este vorba de viziunea noastră asupra eficientizării managementului Primăriei, dar şi în ceea ce priveşte măsurile de eliminare a haosului, de reducere semnificativă a corupţiei, de asigurare a ordinii în ceea ce priveşte administrarea patrimoniului municipal. Aici propunerile noastre de sistem consună şi cu recomandările Curţii de Conturi care au fost făcute de mai mulţi ani, şi care în cea mai mare parte nu au fost implementate.

A doua parte a programului vizează proiectul nostru pentru Capitală şi anume: Chişinăul ca un catalizator al dezvoltării economice a Republicii Moldova, Chişinăul ca o capitală europeană în care să vrei să trăieşti, Chişinăul ca o capitală a marilor proiecte de infrastructură şi IT, Chişinăul ca o capitală europeană accesibilă şi incluzivă pentru toţi, Chişinăul ca o capitală a marilor proiecte sociale, o capitală a tineretului si culturală. Un accent aparte vom pune în ceea ce priveşte sistemele de sănătate şi de educaţie accesibile tuturor categoriilor sociale, ca piloni esenţiali în dezvoltarea pe termen lung a societăţii.

– Domnule Năstase, aş dori să vă întreb despre colaborarea Dvs cu instituţiile europene în cazul victoriei la alegerile municipale.

Andrei Năstase: Pentru noi, parteneriatul şi colaborarea cu Uniunea Europeană vor fi realizate în interesul locuitorilor. Orice suport, asistenţă externă şi alte forme de parteneriat vor avea drept obiectiv primordial modernizarea Chişinăului, sporirea calităţii serviciilor destinate locuitorilor Chişinăului şi celor ce vizitează capitala. Deschiderea pentru acest parteneriat a fost exprimată şi în cadrul întrevederii pe care am avut-o cu Peter Mihalko, Ambasadorul UE la Chişinău.

Vom promova o politică activă de atragere a resurselor adiţionale prin îmbunătăţirea cooperării cu oraşe din alte ţări, donatori şi bănci europene, atragerea investiţiilor străine directe pentru finanţarea/completarea resurselor interne cheltuite pentru dezvoltarea oraşului, prestarea de servicii calitative şi stimularea activităţii economice din municipiu.

Vom asigura o administrare eficientă a cheltuirii resurselor din contul acestor mijloace, precum şi coordonarea, corelarea cu priorităţile de dezvoltare locală. Pentru aceasta trebuie actualizate sau adoptate documente de planificare strategică a dezvoltării municipiului Chişinău şi care va servi cadru de cooperare şi orientare a tuturor eforturilor pentru implementarea acestor priorităţi.

Sursa: jurnal.md

Contacte Platforma DA

Suntem întotdeauna gata pentru a vă ajuta și a răspunde la întrebările dumneavoastă

Email
Adresa

Republica Moldova, Chișinău, str. Columna, nr. 135

Social media

ADERĂ LA PARTID

Trimite-ne o cerere pentru a adera la partidul nostru Platforma DA
    logo Aelevate