Skip to content
Noutăți Platforma DA

Noutăți

Proiectul politic al Platformei DA de reformare a sistemului electoral proporțional în beneficiul oamenilor

Ținând cont de Opinia comună (nr.884/2017) a Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia), a Oficiului pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului al OSCE/ODIHR din 15 iunie 2017, care stipulează clar și fără echivoc că schimbarea actualului sistem electoral cu sistemul mixt propus de tandemul Plahotniuc-Dodon pune în pericol democrația din Republica Moldova, și că nu recomandă operarea acestor modificări;

luând act de poziția consolidată a reprezentanților Comisiei Europene, a Parlamentului European, dar și a reprezentanților Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii cu privire la necesitatea respectării obligatorii și depline a recomandărilor Comisiei de la Veneția;

considerăm că regimul oligarhic actual este obligat să se conformeze și să-și retragă imediat și necondiționat proiectul de lege din Parlament.

Reafirmând atașamentul ”Platformei Demnitate și Adevăr” pentru sistemul electoral proporțional, care reprezintă o minimă garanție pentru funcționarea democrației reprezentative în condițiile Republicii Moldova, considerăm, totodată, că e momentul oportun pentru reformarea reală și îmbunătățirea substanțială a sistemului electoral proporțional.

În acest sens, ”Platforma Demnitate și Adevăr”, vine cu o serie de inițiative care au drept scop îmbunătățirea semnificativă a sistemului electoral actual pentru a asigura o mai bună reprezentare a cetățenilor în Parlament de către persoane alese în mod transparent, în baza principiilor de meritocrație, integritate, profesionalism, capabile să elaboreze acte legislative și politici de stat în beneficiul țării și al cetățenilor:

Introducerea votului preferențial, când fiecare alegător votează atât partidul său favorit, cât și candidatul preferat din listă. Ordinea finală a listei deputaților aleși depinde strict de opțiunea alegatorilor și numărul de voturi acordate pentru fiecare candidat, indiferent de lista inițială, înregistrată la Comisia Electorală Centrală. Astfel, pe de o parte, rolul partidelor politice în calitate de actori ai pluralismului politic nu este diminuat, iar pe de altă parte, legătura dintre alegători și deputați devine mai puternică în mod real.
În condițiile în care guvernarea nu va consimți asupra implementării sistemului preferențial proporțional, acesta va fi promovat de către Platforma Demnitate și Adevăr în cadrul următorului legislativ în rezultatul întrunirii unui larg consens politic național și al unui aviz corespunzător al Comisiei de la Veneția.

Creșterea nivelului de reprezentare a femeilor în procesul electoral prin majorarea cotei obligatorii pentru femei până la cel puțin 50 % de locuri din listele partidelor pentru alegerile parlamentare.
Creșterea nivelului de reprezentare a Diasporei, a tinerilor și a persoanelor care reprezintă comunitățile la nivel regional. Platforma Demnitate și Adevăr va asigura în cadrul listei sale electorale pentru legislativul țării o pondere de circa
60 % persoanelor din regiunile țării care se bucură de respect și încredere în comunitățile lor, 20 % reprezentanților Diasporei. De asemenea, Platforma DA va asigura în cadrul listei electorale o pondere de circa 25 % reprezentanților tinerilor din numărul total de candidați.

Depolitizarea Comisiei Electorale Centrale. Platforma DA pledează pentru ca majoritatea absolută a membrilor CEC (6 membri) să fie desemnați din rândul organizațiilor non-guvernamentale specializate în procesele electorale în baza unui concurs transparent, public, iar ceilalți 3 membri să fie delegați de către majoritatea parlamentară, opoziție și președintele Republicii Moldova.
Un alt obiectiv important este creșterea capacităților organizaționale a CEC de a asigura o supraveghere eficientă a finanţării campaniilor electorale și de a oferi suficiente instrumente instituționale pentru a sancționa încălcările privind finanțarea campaniilor electorale, în special depășirea abuzivă a limitelor de cheltuieli în campaniile electorale din partea partidelor oligarhice.

Comisia Electorală Centrală trebuie să devină o instituţie cheie în sistemul democratic. Este necesară investigarea activității CEC-ului în ultimii ani în vederea aflării adevărului despre bănuielile care există în societate referitor la frauda electorală. Activitatea CEC trebuie să fie atât de transparentă, depolitizată şi corectă, încât să nu existe o minimă suspiciune cu privire la buna desfășurare a procesului electoral.

Depolitizarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Platforma DA pledează pentru ca majoritatea membrilor CCA să fie desemnați din partea organizațiilor non-guvernamentale specializate în domeniul audiovizualului în baza unui concurs public și transparent.
Depolitizarea CCA va garanta asigurarea reflectării echilibrate şi imparţiale a campaniilor electorale. Devenind o instituție independentă de puterea politică, CCA va avea responsabilitatea de a sancționa aspru reflectarea neechilibrată și influențată politic a evenimentelor din campania electorală, oferind condiții egale pentru concurenții electorali.

Sancționarea propagandei, inclusiv în perioada campaniei electorale și interzicerea publicității comerciale electorale la toți radiodifuzorii, precum și a banerelor electorale.
Acordarea timpului egal și gratuit de antenă pentru publicitatea electorală la Televiziunea Națională și Radioul Național. Totodată, posturile de televiziune și radio care conțin în grila lor de emisie știri vor organiza dezbateri electorale reglementate legal.
Deschiderea unui număr suficient de secții de vot în străinătate și alocarea a nu mai puțin de 10 mii de buletine de vot pentru fiecare secție.
Elaborarea mecanismului de implementare a votului prin corespondență cu respectarea caracterului egal, secret și liber exprimat.
Înăsprirea semnificativă a sancțiunilor pentru fraudele electorale, cum ar fi: turismul electoral și votul multiplu, falsificarea listelor electorale și a rezultatelor votării, coruperea alegătorilor, etc.
Asigurarea unei evidențe stricte și transparente a listei de alegători pentru evitarea oricăror riscuri și suspiciuni de fraudă în procesul electoral. Listele de alegători vor fi actualizate și ordonate de către instituțiile responsabile, în primul rând autoritățile locale cu participarea nemijlocită a societății civile, mass-media în cel mai transparent mod posibil. De asemenea, pentru a asigura ca listele electorale să fie actualizate corect, Registrul de stat al populației va fi verificat și actualizat cu partciparea obligatorie a societății civile sub monitorizarea presei independente.
Modernizarea cadrului legal cu privire la partidele politice în vederea democratizării funcționării acestora, inclusiv pe componenta participării la alegeri a membrilor partidelor. Vor fi promovate reglementări care să reducă la maxim puterea discreționară a organelor de conducere a partidelor, vor fi instituite mecanisme și proceduri democratice privind desemnarea candidaților. De asemenea, noul cadru legal cu privire la partidele politice va prevedea reguli clare de alegeri interne în partide, definirea clară a funcțiilor și atribuțiilor organismelor statutare, oferirea mecanismelor de participare a membrilor de partid pentru a candida pentru funcții publice, etc.
Proiectul ”Platformei Demnitate și Adevăr” urmărește crearea premiselor pentru asanarea clasei politice, asigurarea unui nivel de reprezentare cât mai echitabilă a voinței cetățenilor în alegeri și asigurarea dreptului lor preferențial, oferirea șanselor egale membrilor partidelor de a participa la alegeri, ceea ce ar conduce la reformarea reală a clasei politice din Republica Moldova.

26 iunie 2017,

Chișinău

Contacte Platforma DA

Suntem întotdeauna gata pentru a vă ajuta și a răspunde la întrebările dumneavoastă

Email
Adresa

Republica Moldova, Chișinău, str. Columna, nr. 135

Social media

ADERĂ LA PARTID

Trimite-ne o cerere pentru a adera la partidul nostru Platforma DA
    logo Aelevate