Skip to content
Noutăți Platforma DA

Noutăți

Zinaida Cebănaș, despre politica bugetar-fiscală pentru 2023: Oare așa arată programele de susținere promise în campania electorală?

Stimați colegi, reprezentanți ai întreprinderilor mici și mijlocii,

Activăm într-un stat, care pledează pentru integrarea în Uniunea Europeană, unde politicile sunt orientate spre un mediu de afaceri favorabil, spre promovarea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, a antreprenoriatului și inovației.

Au trecut mai bine de 6 luni de când Republica Moldova a transmis Uniunii Europene chestionarul completat pentru aderare, în care este specificat că Ministerul Economiei dezvoltă și implementează instrumente și măsuri de suport al întreprinderilor.

Realitățile pe care le întâlnim, însă, sunt altele. Starea de vulnerabilitate extremă cu care se confruntă antreprenorii se amplifică pe zi ce trece. Chiar dacă IMM-urile reprezintă nucleul economiei Republicii Moldova,  politicile defectuoase promovate pe parcursul anilor și multiplele crize îi poate costa supraviețuirea. Pe lângă acestea se mai adaugă:  efectele generate de războiul din vecinătate, inflația, împovărarea fiscală, colapsul în fața birocrației statului, concurența neloială și multe alte probleme.

În Republica Moldova, IMM-urile înseamnă nu doar contribuții semnificative la bugetul de stat, dar și conservarea produsului artizanal și ecologic. Noi vrem în continuare să coacem painea în localitățile noastre, să creștem legume și  păsări de casă. În același timp, ne îndeplinim rolul de popor ospitalier, întâmpinându-ne turiștii la pensiunile agroturistice. Toate acestea în timp ce oferim locuri de muncă, contribuind la creșterea bunăstării populației. Noi, micii antreprenori solicităm ca ceea ce producem și oferim să fie susținut prin programe concrete de stat pentru a fi consumat și nu aruncat. E complicat, dar nu și imposibil.

De la noi se așteaptă creșteri de defalcări la buget. Ministrul Economiei, d-ul Gaibu, ne spune că dacă nu rezistăm – vin alții. Oare așa arată programele de susținere promise în campania electorală? Dacă nu vom schimba atitudinea noastră, nu vom ajunge la vremuri mai bune, atât de mult promise de cei de la guvernare.

Iată de ce venim cu un șir de recomandări sănătoase pentru a susține ÎMM și de unde ar putea beneficia și consumatorii.

 1. Prima propunere vine în susținerea persoanelor fizice, ce prestează servicii sau îndeplinesc lucrări în baza contractului civil de muncă, acelor persoane, care au nevoie de un program flexibil de muncă. Aceste persoane fie au la îngrijire copii de vârstă preșcolară, fie sunt persoane vârstnice sau cu nevoi speciale, fie sunt în căutarea unui loc stabil de muncă, merg la interviuri, participă la cursuri de formare. Din salariul calculat, li se rețin, lunar, cele 9%, dar totuși sunt obligate să procure și polița de asigurare medicală.
  În acest sens, propunem –  Completarea art.6 alin.(3) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală cu litera f), cu textul următor: „Informației aferente contractelor civile încheiate cu persoana fizică, care nu deține statut de asigurat pentru perioada valabilității contractului civil”. Totodată, propunem completarea art. 6 aln (4), cu litera k) în felul următor „Expirării și sau rezilierii contractului civil”. Această modificare ar acorda statut de asigurat în medicină, persoanei angajate în baza contractului civil, pentru contribuțiile efectuate la reținerile din salariu și nu ar fi impusă să procure polița medicală, mai ales că de la 1 ianuarie 2023 prețul acestea crește de aproximativ 3 ori și va costa 12 636 lei. Totodată  se simplifică și pachetul de documente necesar la angajare, astfel, susținând și antreprenorul angajator, precum și se facilitează atragerea cadrelor competente la îndeplinirea unor sarcini importante.
 2. E salutabil faptul că una din propunerile Platformei DA din august 2022, cu privire la cota 0 la impozitul pe venitul reinvestit, a fost inclusă in Politica Bugetar – Fiscală începând cu  anul 2023. Chiar dacă Ministrul Finanțelor, d-ul Dumitru Budianschi spune că nu consideră necesară continuarea practicilor cu facilitățile fiscale, întrucât există deja programe pentru susținerea afacerilor, inclusiv prin politica de impozitare, venim să-i amintim d-lui ministru că antreprenorii mici care achită 4% din venitul operațional, nu vor beneficia de această facilitate. Iată de ce Platforma DA consideră că este o nedreptate și vine cu îmbunătățiri prin completarea Codului Fiscal, Art.543 cu alin .nou (11) cu următorul conținut  „pentru perioada fiscală 2023-2025, cota impozitului constituie 0% din obiectul impunerii”.
 3. Următoarea propunere vine pentru a nu tergiversa calcularea și achitarea indemnizațiilor sociale și stabilirea tuturor categoriilor de pensii, fiind dependență de durata controlului fiscal și de a nu lăsa persoana care a devenit mai vulnerabilă pe motivul menționat mai sus, într-o situație fără sursele de existență. Respectiv, propunem completarea Codului fiscal, art. 188 cu un alineat nou (4 1) cu următorul conținut: „Prin derogare de la prezentul aln. (4), darea de seamă fiscală corectată și prezentată în baza art.92 alin.(2) și (3) va fi luată în considerare după efectuarea controlului fiscal și va modifica darea de seamă precedentă doar aferent contribuțiilor de asigurări sociale sau dacă corecturile au fost efectuate la solicitarea organului fiscal.
  Dacă nu se  va lua în calcul această propunere, vom avea, cum am mai menționat mai sus, în unele cazuri tergiversări, informații eronate  la  calcularea pensiilor, buletinelor, dar și creșterea numărului de angajați la fisc, care e deja o altă problemă.
 4. Cu a patra  propunere venim pentru a simplifica procedura de achiziții publice de valoare mică. Este necesară ajustarea valorii contului de plată din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică. Astfel propunem de a schimba pct.3 a regulamentului, pe tot parcursul textului, suma de 10 mii lei cu 100 mii lei, care va micșora considerabil volumul de documente necesare pentru perfectarea acestor achiziții.
 5. În prezent parcurgem o perioadă, în care prețurile la energia electrică și termică se modifică foarte des. Avem multe localități mici unde astfel de servicii, cum este aprovizionarea cu apă, sanitația, colectarea deșeurilor și altele sunt îndeplinite de întreprinderile mici, unde fondator este Primăria. Tariful pentru aceste servicii se aprobă de consilieri, iar după acesta este verificat de cancelaria de stat. Este un proces de durată, de aceea tariful primit nu este relevant și nu acoperă sine costul serviciilor acordate. Aceasta aduce la acumularea pierderilor și spre faliment. Odată ce aceste mici întreprinderi municipale sunt unicul furnizor de apă, canalizare si colectarea deșeurilor, în aceste localități este riscul să rămânem fără apă și celelalte. Locurile de muncă vor fi lichidate, fapt ce va aduce la creșterea pretendenților la îndemnizații de șomaj, care sunt achitate tot din buget. Decât să achităm indemnizații pe termen scurt, mai bine de acordat acestor întreprinderi, compensații la fiecare creștere de preț la energia electrică, termică sau gaz natural. Solicităm îmbunătățirea metodologiei de calcul și aprobare a prețurilor din Hotărârea cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate.

Combaterea muncii informale trebuie să fie un efort comun al statului, angajatorului și cetățeanului. Ajutați-ne să vă putem ajuta!

Conturi blocate, furnizări sistate, penalizari si amenzi usturătoare pentru întârzieri de plăți atât la buget cât și în celelalte domenii – anume aceasta avem, în schimbul mecanismelor promise care nu funcționează. Frica de a pierde și ultima sursă de existență, lăsând amprente pe urmași îi face pe mulți antreprenori ai ÎMM să-și înghită de unii singuri amarul. Acum, însă, mai des decid să-și sisteze activitățile și să se facă diasporă, aceasta fiindu-le ultima dorință.

Să analizăm, avem noi oare capacitatea de a monitoriza și duce spre succes anume proiectele prioritare, de importanță majoră?! Ne mai putem noi restabili încrederea că muncind 24 din 24 o facem pentru o siguranță în ziua de mâine? Că efortul ne va fi apreciat la justa valoare, aici la noi acasă?!

Stimați guvernanți, vă rugăm să includeți activitatea întreprinderilor mici și mijlocii în lista de priorități pentru anul 2023 și să țineți cont de prezentele recomandări, înainte de a vota proiectul politicii fiscal – vamale.

Contacte Platforma DA

Suntem întotdeauna gata pentru a vă ajuta și a răspunde la întrebările dumneavoastă

Email
Adresa

Republica Moldova, Chisinau, str. 31 August 1989, nr. 15

Social media

ADERĂ LA PARTID

Trimite-ne o cerere pentru a adera la partidul nostru Platforma DA
  logo Aelevate