Skip to content
Noutăți Platforma DA

Noutăți

Andrei Năstase: Echipa Platformei DA este creată din oameni cu caractere, caractere mari, valoroase, pe care pot conta la bine și la rău, pe care o respect și căreia cu siguranță i-aș încredința guvernarea Republicii Moldova.

Discursul lui Andrei Năstase privind activitatea fracțiunii parlamentare a Platformei DA la conferința de presă de astăzi

Stimați prieteni,

Sesiunea de primăvara-vară a Parlamentului Republicii Moldova s-a încheiat și acum e momentul să recapitulăm tot ce am reușit să facem, să vă prezentăm o evaluare onestă a activității echipei noastre de deputați și să trecem în revistă inițiativele legislative înaintate, în cea mai mare parte a lor, în baza solicitărilor dvs în contextul crizei generalizate cu care ne confruntăm.

Regretăm că majoritatea parlamentară a decis încheierea subită a activității legislative din motive strict electorale, contrare bunului simț și voinței oamenilor și a deputaților Platformei DA. Există încă multe restanțe care ar fi trebuit eliminate până la sfârșitul unei sesiuni parlamentare într-o perioadă atât de dificilă. Regretul nostru este legat și de faptul că o parte importantă din propunerile noastre au fost ignorate de majoritatea parlamentară, tributară și ea veleităților electorale ale lui Dodon și ale guvernului său, care a ajuns să fie supranumit guvern-catastrofă.

Fără falsă modestie aș vrea să vă anunț că fracțiunea Platformei DA a fost cea mai activă nu doar în această sesiune, ci și de la începutul mandatului său. Astfel, de la începutul legislaturii fracțiunea noastră a elaborat și înaintat 87 de proiecte de lege, iar în această sesiune – 53, depășind net toate celelalte fracțiuni. Pe perioada sesiunii care s-a încheiat, practic, toate inițiativele noastre, elaborate de comun acord cu specialiști și după discuții minuțioase cu toate categoriile de oameni vizate de impactul, întotdeauna pozitiv, al acestora, au fost îndreptate spre soluționarea provocărilor extrem de dure cu care au fost nevoiți să se confrunte cetățenii Republicii Moldova pe dimensiunea tuturor sferelor social-economice. Ne exprimăm aici regretul că, deși ne-am adresat de multiple ori guvernării pentru a ne consolida eforturile în vederea depășirii crizelor prin consens politic și social, aceasta a ignorat majoritatea soluțiilor propuse de Platforma DA și fiind incapabilă să gestioneze situația, a adus țara în pragul unui dezastru amplificat de izolarea internațională care se extinde pe zi ce trece. Dar nu despre ineficiența guvernării vom vorbi astăzi, tot ce ține de acest subiect regăsiți în textul Moțiunii de Cenzură care nu a trecut în Parlament doar la 4 voturi diferență și, sunt sigur, nu este de departe, ultima.

Revenind la inițiativele legislative ale Platformei DA, trebuie să subliniez că deși am activat din parterul opoziției, am reușit să promovăm mai multe proiecte importante pentru oameni. Acestea țin de beneficiile unor categorii de cetățeni direct afectați de criza pandemică și cea naturală. Astfel, am reușit să promovăm în Parlament:

✅ asigurarea pensiei de urmaș în urma decesului întreținătorului angajat în sistemul medical infectat în condițiile luptei cu pandemia Covid-19;

✅ asigurarea TUTUROR veteranilor de război, indiferent dacă sunt sau nu angajați în câmpul muncii cu polițele medicale gratuite;

✅ alocarea a 100 mln lei pentru agricultorii afectați de secetă.

De asemenea, grație inițiativei noastre a fost votat în Parlament proiectul creării subzonei economice libere pentru satele noastre din raionul Dubăsari.

Am spus mai sus că noi, toată echipa Platformei DA, experții noștri, deputații noștri, am fost deschiși spre conlucrare cu guvernul actual pentru a găsi cele mai bune soluții de depășire a crizei, dar coaliția PSRM-PD a blocat inițiativele legislative ale Platformei DA, chiar dacă toate, fără excepție, au fost ARGUMENTATE FINANCIAR. Repet: Platforma DA nu a făcut niciun demers populist, neacoperit financiar, identificând de fiecare dată resurse disponibile pentru implementarea propunerilor noastre. Astfel noi am înregistrat inițiative legislative menite să amelioreze considerabil situația social-economică pe timp de criză, referitoare la:

– indexarea dublă, cu 15 %, a pensiilor sub minimul de existență, ceea ce ar fi permite vârstnicilor, inclusiv, să reziste mai ușor în izolare, ei fiind categoria cea mai vulnerabilă în fața infectării cu Covid-19;

– achitarea indemnizațiilor pentru angajații intrați în șomaj tehnic în cadrul întreprinderilor impuse să-și sisteze activitatea din cauza restricțiilor pandemice;

– achitarea indemnizației unui părinte din familiile cu copii sub vârsta de 10 ani, în condițiile suspendării procesului de învățământ și a activității instituțiilor preșcolare, astfel asigurându-se protecția vieții și a sănătății copiilor rămași acasă;

– vacanța fiscală pentru întreprinderile afectate de pandemie și calamitățile naturale pentru a le permite să-și reevalueze activitățile și să-și contrabalanseze pierderile;

– asigurarea cadrului legal pentru constatarea circumstanțelor de forță majoră pentru businessul afectat de pandemie și calamitățile naturale, astfel fiind facilitată negocierea antreprenorilor cu creditorii;

– aplicarea formulei de majorare a Fondului de Subvenționare a Agriculturii, începând cu anul 2021, cu minim 600 mln lei, ceea ce ar fi contribuit la aplicarea unor politici reale cu adevărat durabile și eficiente în agricultură;

– comercializarea preferențială a produselor agroalimentare autohtone în supermarketuri cu plafonarea bonusurilor pentru ritailuri, ceea ce ar stimula producătorul autohton și l-ar proteja în fața importurilor;

– prioritizarea produselor agroalimentare autohtone și a întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul achizițiilor publice – este un demers menit să schimbe esențial ponderea businessului autohton în economia țării și ar fi un sprijin real pentru acesta;

– permiterea unor ajutoare de urgență unor bănci financiar viabile în condițiile unor pandemii, cataclisme naturale, alte situații excepționale de mare impact, astfel încât acestea să poată facilita acordarea unor vacanțe la credite bancare și alte facilități agenților economici afectați de circumstanțe neprevăzute în procesul de restituire a creditelor bancare;

– suspendarea controalelor de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii până la 31 decembrie 2020, cu perioada de extindere la discreția Guvernului până în 30 iunie 2021;

– acordarea ajutorului de șomaj lunar pe toată perioada în care patentarii nu-și pot exercita activitatea din cauza închiderii piețelor (aici trebuie să remarc, că am obținut o mica victorie, guvernul dispunând o alocație unică pentru această categorie de antreprenori);

– crearea Departamentului veteranilor în formula agreată de aceștia și majorarea indemnizațiilor pentru veterani cel puțin la 500 lei (este o sumă insuficientă, dar nici aceasta nu a fost acceptată din păcate, iar evenimentele din 16 iulie au demonstrat limpede care este atitudinea reală a autorităților față de eroii care au apărat independența Republicii Moldova).

Aici aș vrea să amintesc că fracțiunea Platformei DA a propus plenului să ia atitudine față de ilegalitățile comise de regimul separatist de la Tiraspol, care, profitând de criza pandemică, a instituit posturi de control și a instalat baricade artificiale în zona aflată sub jurisdicția Chișinăului, încălcând flagrant dreptul la libera circulație a cetățenilor Republicii Moldova, locuitori ai satelor de pe platoul Cocieri și unor localități adiacente.

Continui, deci, cu lista inițiativelor legislative ale Platformei DA, care nu au fost susținute de majoritatea PSRM-PD, dar ar fi contribuit esențial la asanarea climatului în care ar fi accesat o nouă dimensiune statul de drept și care au vizat următoarele:

– modificarea la codul Penal care ar stabili răspunderea pentru neexecutarea intenționată a hotărârilor sau avizurilor Curții Constituționale de către o persoană cu funcție de demnitate publică;

– modificarea la codul Contravențional care constă în micșorarea cuantumului amenzilor aplicate pentru comiterea contravențiilor stipulate la art. 761 pentru ca sancțiunea să fie proporțională cu fapta săvârșitită.

Amintesc aici că grație, inclusiv, deputaților noștri, Curtea Constituțională a răspuns acestor demersuri ale noastre și amenzile stabilite abuziv pentru perioada stării de urgență au fost readuse la principiile proporționalității inclusiv în raport cu salariul minim și mediu pe economie;

Mai departe. Inițiativele noastre s-au referit și la

– adoptarea legii privind statutul municipiului Bălți;

– crearea cadrului normativ pentru zonele defavorizate ale Moldovei, ceea ce presupune măsuri de facilități fiscale acordate companiilor care decid să activeze în aceste zone problematice, susținerea unor proiecte de creare a unor utilități și servicii sociale, adoptarea unor politici de alocare de ajutoare pentru dezvoltarea unor proiecte și inițiative locale cu impact local semnificativ, subvenționări unor industrii noi și altele;

– stabilirea unei cote a defalcării din taxele pentru resurse naturale: în mărime de 60% pentru bugetele satelor (comunelor) și orașelor (municipiilor, cu excepția municipiilor Bălți și Chișinău), respectiv, de 40% pentru bugetele raționale, ceea ce ar echilibra bugetele locale ale autorităților de nivelul întâi și cele de nivelul doi;

– modificări la codul electoral prin care alegerile parlamentare și alegerile prezidențiale să aibă loc două zile consecutiv, sâmbătă și de duminică, conform actului de stabilire a alegerilor, pe întreg teritoriul țării și în străinătate, ceea ce ar asigura echitabil dreptul la vot al Diasporei;

– răspunderea ministerială, care ar preciza răspunderea individuală a miniștrilor într-o serie de cazuri specifice, care aduc atingere integrității procesului politic și administrativ de guvernare a treburilor publice în stat;

– responsabilzarea autorităților centrale pentru neregulile identificate în rapoartele Curții de Conturi.

Mă opresc aici deși, evident, inițiativele expuse în acest rezumat nu reflectă întreaga listă, care, amintesc, doar în această sesiune de primăvară-vară a constituit 53 de proiecte înregistrate în Parlament. Să nu uităm că, împreună am intervenit prin zeci de declarații menite să determine guvernarea să ia măsuri urgente pe domenii afectate cel mai mult de pandemie și cataclismele naturale, situația medicilor, a tuturor angajaților din sistemul de sănătate aflați în prima linie, antreprenorilor, agricultorilor etc, să nu uităm și de initiațiva noastră de a crea o comisie de anchetă privind faptele de corupție și îmbogățire ilicită a lui Dodon și multe altele.

Singurul lucru pe care aș insista să-l remarc este că pentru echipa Platformei DA vorbele întotdeauna generează fapte și dacă am fi avut șansa să implementăm toate proiectele de lege amintite, dar și cele despre care nu am vorbit, Republica Moldova ar fi arătat altfel. Oamenii ar fi fost mai optimiști pentru că nu ar fi fost supuși într-un mod dezolant riscurilor pandemice și sărăciei, izolarea internațională nu ne-ar fi amenințat, iar economia ar fi fost mai relaxată și mult mai departe de un eventual faliment.

Dar, nimic nu e imposibil, ne așteaptă noi lupte și suntem pregătiți să le facem față, așa cum am făcut-o mereu, indiferent de dificultăți. Dispunem de strategii, forțe și expertiză pentru a le implementa și nu vom renunța la ideea care ne unește pe toți sub același steag – noi vom continua să construim o țară în care să vrei să trăiești!

Înainte de a le oferi cuvântul colegilor mei, aș vrea să le mulțumesc din inimă pentru toată munca depusă, să le spun că mă mândresc cu ei, cu echipa mea, care s-a consolidat nu de un an sau doi și nu pentru că și-a dorit avantaje personale, ci pentru că nu ne trădăm visurile, nici ale noastre, nici ale tuturor cetățenilor țării. Echipa Platformei DA este creată din oameni cu caractere, caractere mari, valoroase, pe care pot conta la bine și la rău, pe care o respect și căreia cu siguranță i-aș încredința guvernarea Republicii Moldova.

Contacte Platforma DA

Suntem întotdeauna gata pentru a vă ajuta și a răspunde la întrebările dumneavoastă

Email
Adresa

Republica Moldova, Chișinău, str. Columna, nr. 135

Social media

ADERĂ LA PARTID

Trimite-ne o cerere pentru a adera la partidul nostru Platforma DA
    logo Aelevate