Skip to content
Noutăți Platforma DA

Noutăți

Declarația Platformei DA privind modificările la Legea privind comerțul interior

Platforma DA a luat act de faptul că Legea nr. 60, care operează modificări în legea privind comerțul interior, adoptată cu larg consens social și politic nu a fost promulgată. Reiterăm că aceste modificări vin în sprijinul incontestabil al producătorilor autohtoni din domeniul agroalimentar, în beneficiul Republicii Moldova și al cetățenilor țării.
Legea menționată, elaborată și propusă de deputații Platformei DA, transpune în viață prevederi ale Directivei Parlamentului European 2019/633 din 17 aprilie 2019, care interzic supermarketurilor să impună furnizorilor costuri aferente stocării, afișării sau listării produselor agricole și alimentare sau, cel puțin, cer ca plățile pentru asemenea servicii să fie rezonabile, echitabile.
Platforma DA amintește că în practicile actuale comerciale de relaționare a ritailurilor/cumpărărtorilor cu furnizorii produselor agroalimentare, supermarketurile deseori impun antreprenorilor din domeniul agroalimentar autohton reduceri de 30-40 % pentru poziționarea mai avantajoasă a produselor pe rafturi, fără ca aceasta să conducă la diminuarea prețului final afișat pentru consumatori. Aceste practici împiedică semnificativ accesul producătorilor autohtoni, în special al celor din sectorul businessului mic și mijlociu, la rețelele mari de comercializare.

În acest context, Platforma DA a propus plafonarea până la 10 % din valoarea produselor agricole și alimentare livrate a plăților pentru serviciile de marketing prestate de către supermarketuri, precum și limitarea până la 60 de zile a acțiunilor de promovare a produselor.
Platforma DA accentuează faptul că modificările propuse au fost dezbătute pe larg timp de 3 ani și au fost inițial parte componentă a unui proiect de lege, înregistrat în Parlament încă în martie 2018 în rezultatul activității grupului de lucru creat pe lângă Ministerului Economiei cu participarea asociațiilor producătorilor și procesatorilor autohtoni și a reprezentanților rețelelor de ritailuri. Însă, deși a fost ulterior votat în prima lectură de legislativul precedent, proiectul respectiv, în mod abuziv a fost blocat prin diverse tertipuri.

Platforma DA a pledat în permanență pentru protejarea intereselor producătorilor autohtoni în limita angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova. În contextul adoptării de către Parlamentul European a directivei 2019/633, formațiunea noastră a insistat pe deblocarea procesului de modificare a legii privind comerțul interior. Ne-a luat mult timp să promovăm ideea și să convingem deputații privind necesitatea votării unui asemenea proiect de lege. Au fost organizate mai multe audieri publice pe acest subiect, în cadrul cărora toate asociațiile producătorilor și a procesatorilor autohtoni au susținut proiectul propus de Platforma DA și au promis că prețurile la produsele agroalimentare autohtone nu vor fi majorate. Toți factorii interesați, inclusiv cei decizionali au avut în toată această perioadă îndelungată posibilitatea îmbunătățirii proiectului sau inițierii unui proiect separat mai bun.
Atenționăm că legea propusă de Platforma DA și susținută de ambele componente ale blocului ACUM a fost votată cu majoritatea covârșitoare de voturi ale deputaților din Parlament (unica excepție reprezentând-o fracțiunea Șor), iar la etapa examinării nimeni nu a propus vreun amendament la acest proiect de lege.

Platforma DA rămâne consecventă în promovarea și implementarea politicilor de susținere a producătorilor autohtoni, în special a celor din domeniul agroalimentar și sectorul businessului mic și mijlociu. În următorul legislativ vom depune toate eforturile pentru a repune pe tapet Legea nr. 60 privind comerțul interior, lege care corespunde plenar standardelor europene și este extrem de necesară și benefică pentru ramura agroalimentară autohtonă și tuturor cetățenilor.

Contacte Platforma DA

Suntem întotdeauna gata pentru a vă ajuta și a răspunde la întrebările dumneavoastă

Email
Adresa

Republica Moldova, Chișinău, str. Columna, nr. 135

Social media

ADERĂ LA PARTID

Trimite-ne o cerere pentru a adera la partidul nostru Platforma DA
    logo Aelevate