Skip to content
Noutăți Platforma DA

Noutăți

Platforma DA: angajamentele noastre de politică externă, pro-europene și pro românești, constituie singura garanție de ieșire din actuala stare de haos și instabilitate!

Platforma DA și-a anunțat angajamentele de politică externă, pro-europene și pro românești, care constituie singura garanție de ieșire din actuala stare de haos și instabilitate. Evenimentul a avut loc în Scuarul Europei din grădina publică Ștefan cel Mare.

Andrei Năstase, președintele Platformei DA, a menționat că este absolut inevitabilă apropierea continuă de UE și că în RM există multe partide care vând iluzii, dar singurul partener veritabil al României poate fi doar un guvern pro-european, sănătos, reformist, format din Platforma DA și PAS, care să promoveze unirea inteligentă.

Igor Munteanu, vicepreședintele Platformei DA, a spus că de fiecare dată când ne-am îndepărtat de UE am avut de plătit costuri enorme precum furturi de miliarde și regres semnificativ și a enunțat trei criterii pe care trebuie să se bazeze politica externă a RM:

„Avem nevoie de o politică externă activă, pozitivă, rațională și gestionată profesionist. Politica externă trebuie să servească interesului național, al cetățenilor RM, în scopul promovării obiectivului de integrare europeană și occidentalizare a economiei, societății și statului, și nu unor experimente de ”politică echilibrată la două capete”. Politica externă trebuie să răspundă nevoilor reale ale cetățenilor. Dezvoltând relații ne-conflictuale cu toți actorii globali și regionali, diplomația RM trebuie să fie previzibilă, principială și clară. Politica externă trebuie să fie consecventă, credibilă, stabilă. Principalele obiective strategice de politică externă, de apărare și securitate trebuie să fie revizuite în mod fundamental, astfel încât actualul Președinte, de rând cu viitorul guvern și majoritatea legislativă pro UE, să lanseze un proces de consolidare instituțională a serviciului diplomatic, îndreptat spre întărirea credibilității externe a Republicii Moldova ca partener de încredere. Astea sunt principiile pe care le vom pune la temelia politicii externe în noul guvern de după alegeri. Avem resursele umane necesare, experiența, capacități și viziunea de care este nevoie în acest scop.”

Igor Munteanu a punctat angajamente Platformei DA de politică externă și integrare europeană, după cum urmează:

1.      În 2021 vom adopta noua Agendă de asociere UE-RM. Aliniem RM la noi spații de cooperare și integrare cu UE, asigurând cetățenilor RM siguranță, predictibilitate, viziune și standarde europene.

2.      Reluăm Dialogul Strategic cu SUA prin cei 4 piloni ai săi, relansăm procesul de alocare a unui nou Compact pt Dezvoltarea RM, întărim Parteneriatului cu Carolina de Nord, participăm activ la inițiativele globale ale SUA (Global Magnitsky Accountability Act, Promovarea democrațiilor în tranziție, Coaliția antiteroristă globală), etc.

3.      Dezvoltăm Parteneriatul strategic cu România prin dezvoltarea spațiilor de integrare și cooperare aprofundată, conectarea la instituții, fonduri, burse comerciale, integrarea prin vămi unificate, proiectarea și finanțarea de drumuri și magistrale (căi ferate, terestre), pachete de asigurări comune, cultivarea tradițiilor și moștenirii culturale și istorice comune, în numele unui viitor comun;

4.      Dezvoltăm Parteneriatul Strategic cu Ucraina pentru a susține cooperarea economică și politică avantajoasă, promovarea unei formule de aderare la UE compatibile și realiste, întărirea mecanismelor de reziliență și securitate comună, combaterea extremismului și secesionismului de pe teritoriul național, aprofundarea cooperării economice avantajoase în interesul comunităților românofone din Ucraina și ucrainene din RM.

5.      Consolidăm relațiile bilaterale cu numeroșii noștri prieteni și parteneri europeni și non-europeni, având drept scop întărirea parteneriatelor strategice în educație, cooperare economică și comerț, securitate și apărare.

6.      După adoptarea noii Agende de Asociere UE-RM vom solicita un Plan de investiții și redresare economică pt RM după modelul Planului Marshall, întemeiat pe ”more for more” și mecanismul de diferențiere, dar mai mult decât atât – o platformă de asistență a RM a rezilienței sale economice, sociale și de securitate.

7.      Promovăm recunoașterea perspectivei de aderare a RM la UE, după modelul vest-balcanic și în contextul inițiativei ”Trio+”, cu susținerea celor mai importante grupuri politice ale Parlamentului European.

8.      Vom îndeplini consecvent toate condiționalitățile Consiliului European în raport cu RM, triplând efectiv volumul de asistență pentru proiectele necesare de infrastructură, drumuri, rețele de apă și canalizare, dezvoltare urbană, conexiuni energetice, dezvoltarea micilor afaceri, programe de întărire a sănătății și educației publice.

9.      Aliniem RM la noi spații de integrare și cooperare europeană (Agenția Europeană pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în Domeniul Energiei (ACER) și Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport pentru energie electrică (ENTSO-E), Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport pentru gaze (ENTSO-G); accelerând politicile de liberalizare a serviciilor, telecomunicațiilor, transport și servicii poștale.

10.   Dezvoltăm Acordul de liber schimb aprofundat UE-RM prin noi acorduri privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale (ACAA) din RM; vom elimina contingentele tarifare la noi tipuri de exporturi de produse moldovenești spre piața UE, apărând interesele producătorilor locali din RM.

11.   Susținem profesionalizarea Armatei Naționale, care să asigure militarilor scopuri bine definite, capabilități și conducere modernă, capacitate de a face față noilor amenințări locale și regionale de securitate națională.

12.   Vom susține ideea unui Pact de securitate semnat de UE cu fiecare stat membru al politicii de vecinătate estică (PaE), prin care sporim reziliența instituțiilor de forță în materie de interoperabilitate cu vecinii noștri (România și Ucraina), consolidarea capacităților de apărare și securitate a statului.

13.   Vom susține reforme în domeniul de securitate și apărare a statului, în limitele și condițiile legii, modernizarea capacităților de a servi prin activități de intelligence, contrainformații, siguranța națională.

14.   Vom sprijini participarea RM la politicile de securitate și apărare ale UE, la misiuni și operațiuni de stabilizare și menținere a păcii (KFOR), dar și la includerea RM în misiuni civile de restabilire a păcii și ordinii publice, desfășurate sub egida Politicii Europene de Securitate și Apărare (PESA), ca soluții de securitate livrate.

15.   Susținem ideea semnării și adoptării unui SIGINT transfrontalier care presupune schimbul de informații militare și de securitate, punând la temelia acestui proces continuarea reformelor în sectorul de intelligence.

Deputatul Platformei DA, Vasile Năstase, a prezentat angajamentele formațiunii privind Parteneriatul Strategic cu România: RE-CONNECT MOLDOVA, care vizează următoarele:

Integrarea autentică: Crearea de spații comune de integrare și cooperare cu România:

1.      Integrarea vămilor și posturilor de control frontalier (o singură vamă, cel puțin, temporar)

2.      Crearea unui singur spațiu de asigurări obligatorii și facultative între RM și România

3.      Bursă comună de valori mobiliare și financiare (Chișinău – București)

4.      Piața de electricitate comună construit pe rețele de transmisie de înaltă tensiune (sistem electric comun)

5.      Recâștigarea licenței naționale pentru posturile din România (TVR-1, TVR-2) și program de abonamente gratuite la rețele comune TV.

6.      Piața agricolă comună: crearea unei Bănci Agricole specializate în investiții rurale, fond de garanții pentru proiecte de afaceri

7.      Orașe conectate: Emiterea de obligațiuni municipale NOUL CENTENAR pentru proiecte structurale

8.      Constituirea unui Fond Național pentru dezvoltare urbană a RM, cu sprijinul Municipiilor București, Iași, Chișinău

9.      Adoptarea ecartamentului european în RM și construcția unei linii feroviare de înaltă viteză Chișinău – București – Constanța, atragerea de resurse investiționale externe.

10.   Programe destinate să asigure produse mai ieftine și mai sigure pentru cetățenii români și moldoveni: polițe de asigurare la traversarea frontierei la prețuri corecte, costuri de telefonie mobilă la tarife europene, polițe de asigurare de viață, siguranța domiciliului, roadei, circulației, într-un sistem armonizat, pus în serviciul cetățenilor.

II. Instituții noi purtătoare de schimbare și conectare

1.      Crearea Agenției Române (Internaționale) de Voluntariat și Educație (ARIVE), model PeaceCorp

2.      Promovarea Carității și Dezvoltării Locale prin restabilirea Asociațiilor ”Astra” (prototipul GAL-urilor moderne)

3.      Crearea de Fonduri Private de Finanțare pentru dezvoltarea de afaceri mici și mijlociu, constituirea unei Alianțe a Companiilor Private pentru Viitorul comun al Republicii Moldova și România (IMM)

4.      Agenția pentru Cultură, Teatru și Filme ”Noua Românie”: fonduri și oportunități pentru echipe comune din RM și România, filme documentare, artistice

5.      Crearea unui lanț de Biblioteci moderne de tip ”Cărturești” ca rețele de promovare a culturii și educației românești în RM

6.      Fonduri și Programe deschise pentru finanțări deschise societății civile, fără intermediari și agenții internaționale, direct, după principiul”primul venit primul sosit”, transparent și expeditiv.

7.      Consiliul Asociațiilor APL din România și RM, ca organism care poate gestiona în comun fondul pentru dezvoltarea orașelor și comunelor din spațiul transfrontalier

8.      Educație comună: integrarea curriculumului școlar și asistență școlilor care se adaptează la programul școlar al României.

9.      Valorificarea art 14 al Legii privind redobândirea cetățeniei României.

„Realizarea angajamentelor noastre va apropia considerabil RM de standardele de viață din România, UE”- a mai spus Vasile Năstase și a mulțumit României pentru ajutorul acordat Republicii Moldova pe parcursul anilor. „Trebuie să înțelegem, însă, că România nu va susține niciodată un guvern creat de Dodon, Șor, Usatâi și alții ca ei. Este nevoie de un guvern pro-european, din care să facă parte Platforma DA împreună cu partenerii noștri din familia PPE, fotii parteneri din blocul ACUM”- a menționat Vasile Năstase.

Contacte Platforma DA

Suntem întotdeauna gata pentru a vă ajuta și a răspunde la întrebările dumneavoastă

Email
Adresa

Republica Moldova, Chișinău, str. Columna, nr. 135

Social media

ADERĂ LA PARTID

Trimite-ne o cerere pentru a adera la partidul nostru Platforma DA
    logo Aelevate